El grup de mestres que participem en el curs del TIL (Tractament integrat de les llengües) hem creat aquesta revista multimèdia per tal de publicar les tasques dels nostres alumnes; ja que creiem que és molt important donar visibilitat a la feina que fan a classe. 

A més, la revista dóna sentit al caràcter interlingüístic de l'institut, on els departaments de llengües treballen conjuntament.